Energetska obnova višestambenih neoštećenih zgrada 2022

Stambeni zg energetska obnova zgrada 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Poziv za energetsku obnovu♻️ višestambenih zgrada planiran je do kraja I. kvartala 2022. godine (do 31.3.2022.),
Neoštećene višestambene zgrade koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete su one koje:
✅ imaju najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
✅imaju tri (3) ili više stambenih jedinica;
✅ imaju upravitelja zgrade;
✅ predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku cjelinu;
✅ nemaju više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.
 
Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine” broj 143/21):
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.
 
Sukladno Programu, minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove.          Više na https://bit.ly/3HYnWxD  ili  https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325