Obaveze plaćanja poreza i doprinosa

Poštovani suvlasnici,

ukratko vas želimo upoznati s obvezama plaćanja poreza i doprinosa na naknade predstavnika ili osoba koje obavljaju poslove čišćenja te neke druge slične poslove. Ove naknade spadaju u povremene poslove i u smislu Zakona o porezu na dohodak (čl.5 st.2. toč.6) definirane su kao drugi dohodak.
Od 1.1.2017. u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 115 od 9.12.2016.).
U skladu s navedenim Zakonom svim primateljima ovih naknada, umirovljenicima, osobama u radnom odnosu ili nezaposlenima obračunavaju se jednake stope poreza i doprinosa i to:
– doprinos za mirovinsko osiguranje iz bruto naknada 10% (1.st.MIO) ili 7,5% (1.st. MIO) i 2,5% (2.st. MIO)
– doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5% na bruto naknade
– porez na dohodak 24%
– prirez ako ga ima (za Zagreb 18%)
Koeficijent za preračunavanje neto naknade u ukupan trošak iznosi 1,6664.
Stambeni ZG d.o.o., kao upravitelj i isplatitelj naknada, obračunava sve zakonske obveze plaćanja poreza i doprinosa, odnosno dostavljamo obrasce poreznoj upravi pri svakoj isplati naknada te izdajemo godišnju potvrdu o ostvarenom drugom dohotku i plaćenim doprinosima, porezu i prirezu.
Ove bruto naknade moraju biti osigurane kroz GPU zgrade koji dogovarate sa suvlasnicima i upraviteljem..