Rekonstrukcija dizala – natječaj za radove

On-line objava broj: 01/2020
Stambena zgrada: Horvaćanska cesta 53, 53a, 53b
Rok za dostavu ponuda: 03.03.2020 do 12:00 sati
Radovi: Rekonstrukcija dizala na objektu Horvaćanska cesta 53, 53a, 53b
Status: Otvoreni natječaj
Dokumenti: