Rekonstrukcija dizala u stambenoj zgradi Miramarska 15c

Koncem studenog 2015.g. završena je kompletna rekonstrukcija dizala u stambenoj zgradi Miramarska 15 c u Zagrebu nakon čega su dizala stavljena u funkciju sukladno zakonskim propisima.

 

U stambenoj zgradi na adresi Miramarska 15 c u Zagrebu temeljem izvješća Zavoda za integralnu kontrolu d.o.o. ustanovljeno je da stara dizala ne zadovoljavaju tehničke propise i normative vezane za siguran rad.

U dogovoru sa suvlasnicima objekta pristupilo se prikupljanju ponuda za rekonstrukciju dizala te zatvaranju financijske konstrukcije. Na posljetku, odabrana je ponuda tvrtke Lift broj 1 XL d.o.o. koja je ujedno i ovlašteni serviser navedenih dizala.

Financiranje radova ugovoreno je dijelom iz namjenski prikupljenih sredstava pričuve dok je dio investicije dogovoren kao obročna otplata izvođaču radova.

Radovima se pristupilo početkom rujna 2015.g. a završili su koncem studenog 2015.g. čime je ispoštovan  rok izvedbe.

U sklopu rekonstrukcije ugrađene su nove kabine sa automatskim vratima frekventno reguliranog pogona, automatika upravljačke grupe s frekventnim regulatorom te su izmijenjena sva vrata na voznim oknima dizala.

Po završetku radova ishodovano je pozitivno izvješće Zavoda za integralnu kontrolu d.o.o. za oba dizala te su dizala stavljena u funkciju sukladno zakonskim propisima.