Zakoni

Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na “Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” koji je definiran 1997. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, određivanje tvrtke za zajedničko upravljanje te definiranje zajedničke pričuve.

Određivanje zajedničke pričuve prije svega ovisi o samom stanju zgrade te o godišnjem planu upravljanja kojeg definira upravitelj i na kojeg pristanu suvlasnici zgrade.

siluette