Dobri projekti – Suvlasnici stambene zgrade u Ulici Radoslava Cimermana 74, Zagreb ponosni na svoju novu fasadu

Fasada je lice svakog građevinskog objekta. Riječ fasada dolazi od latinskog facies – lice. Kao i svako lice, i lice građevine može da bude privlačno, postojeće može da se dotjeruje ili da se potpuno mijenja. Primarna joj je funkcija štititi konstrukciju zgrade, a nama omogućiti ugodan boravak u njenom unutarnjem prostoru. Sa druge strane čini se da nismo svjesni da je fasada, uz pokrov i stolariju, element zgrade koji je najviše izložen agresivnom utjecaju okoline. Na sreću suvlasnici stambene zgrade u Ulici Radoslava Cimermana 74, Zagreb prepoznali su važnost fasade te su da svojim predstavnikom  i upraviteljem Stambenim ZG d.o.o. ponosni na novi izgled svoje zgrade.