Prednosti

Ugovori o poslovno – tehničkoj suradnji sa uspješnim tvrtkama

Uspješno provodimo program suradnje sa velikim tvrtkama u smislu ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji kako bismo vam osigurali što kvalitetniju i jefitiniju izvedbu radova na zgradama. Imamo ugovore sa preko 100 kooperanata različitih djelatnosti. U takvom modelu poslovanja sa kooperantima, koji pružaju garanciju za izvedene radove omogućili smo izbor najpovoljnije/najpogodnije ponude za zgradu te izbjegli sumnje na sukob interesa u poslovanju. Upravo zbog toga što nam je osnovna i jedina djelatnost Upravljanje i Održavanje – naše zgrade su u fokusu pažnje čitave tvrtke. Potpisali smo ugovor sa Bauhaus-om kako bi smo pojednostavili nabavku sitnog potrošnog materijala zgrade (predstavnik suvlasnika sa žigom zgrade preuzima robu). Uspostavili smo i poslovnu suradnju sa projektantskim kućama koje mogu izraditi svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju sa ishođenjem građevinske i svih ostalih dozvola. Osiguravamo vam i ovlašteni građevinski nadzor uz kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova.

Inženjersko tehnički kadar

Oslanjamo se na inženjersko tehnički kadar koji ima dugogodišnje operativno iskustvo. Naše tehničko osoblje ima veliko iskustvo vođenja investicija na zgradama. Svaka zgrada ima vlastitog referenta koji je odgovoran za funkcioniranje objekta (najmanje tromjesečno obavlja pregled zgrade o čemu sačinjava zapisnik).

Internet poslovanje

Online_stanje_zgradeRazvijali smo uslugu Internet knjigovodstva koju smo dorađivali po vašim zahtjevima, te smo je do danas razvili u pravo ON-LINE POSLOVANJE. Podaci se svakodnevno ažuriraju kako bismo našim stanarima omogućili potpunu kontrolu troškova.
Registrirani korisnici imaju mogućnost dnevnog uvida u analitiku izdataka, primitaka i dužnika po pričuvi sa statusom svakog pojedinog.

Financijski godišnji izvještaji

Uz godišnje izvještaje, svim suvlasnicima putem aplikacije ON-LINE stanja zgrada omogućujemo dnevni uvid u financijsko poslovanje zgrade – uvid u doslovno svaki račun isplaćen iz pričuvnog fonda zgrade (ne samo skupni izvještaj na razini godine). Naglašavamo da se podaci svakodnevno ažuriraju.

Ažurnost - brzina

Na sve vaše zahtjeve i upite promptno reagiramo te niti jedno pitanje neće ostati bez odgovora
siluette