Energetsko certificiranje zgrada

ENERGETSKACERTIFIKACIJAZGRADE

Energetsko certificiranje zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije, odnedavno je postala zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade te je ujedno i instrument koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja, te zbog toga može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njezinu tržišnu konkurentnost.

Energetsko certificiranje zgrada može odigrati ključnu ulogu u povećanju kvalitete gradnje, integralnom razmatranju energetskog koncepta novih zgrada i pokretanju energetske obnove postojećih zgrada.

Na temelju izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A do G razreda ovisno o uzračunatoj potrošnji energije. Energetski razred se izražava prema specifičnoj godišnjoj potrebnoj energiji za grijanje.

Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata

Energetski pregled je postupak koji se provodi u cilju analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama.

U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize koje se odnose na način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav rasvjete i dr.

Na osnovu analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za izradu kvalitetnog projektnog zadatka energetske obnove postojećih zgrada.

Capture

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se nakon izgradnje zgrade, a prije puštanja u pogon i izdavanja uporabne dozvole. Energetski certifikat nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano za ispunjenje bitnih zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite.

Energetski certifikat postojeće zgrade izdaje se temeljem provedenog detaljnog energetskog pregleda i proračuna energetskih svojstava zgrade. Energetski certifikat postojeće zgrade sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a isporučuje se naručitelju u dva primjerka zajedno sa elaboratom provedenog energetskog pregleda.

Nove zgrade prije uporabe moraju imati energetski certifikat.

Postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju ili leasingu najkasnije do 01.01.2016.

Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela (stan, ured) energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora i njegov je sastavni dio od 01.01.2015 godine.

3iyomjlo
siluette