Održavanje

“Stambeni ZG” je poduzeće koje u svojoj djelatnosti obuhvaća i upravljanje i održavanje zgradama (što nije slučaj kod nekih upravitelja). Taj način poslovanja umnogome olakšava i suvlasnicima i samom upravitelju. Zato ćemo vam ukratko pokušati objasniti što je to održavanje.

Suvlasnici zgrade (odnosno vlasnici stanova) po Međuvlasničkom ugovoru donose odluku o programu održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Kako bi se mogao napraviti godišnji program održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:

  1. Upravitelj mora napraviti “Zapisnik o primopredaji zgrade” kojega rade građevinski, strojarski i elektrotehnički ovlašteni stručnjaci.
  2. Nakon toga se radi višegodišnji program održavanja na temelju tehničkih normativa i svih zakona koji obvezuju građevinski objekt.
  3. Tek nakon takve pripreme može se pristupiti izradi godišnjeg programa s izračunom predviđenih radova i određivanjem financijske zajedničke pričuve.

Ovaj postupak govori da jedino upravitelj može raditi izračun programa uz pretpostavku da su sve potrebne stručne osobe na raspolaganju.
Ovlašteni referenti nadzora upravitelja mogu stručno preuzimati radove od kooperanata. Predstavnik suvlasnika samo kvantitativno potpisuje radove.

Nadamo se da smo vam na jednostavan način objasnili djelatnost upravljanja i održavanja. Za više informacija kontaktirajte nas

siluette