OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA

Sukladno članku 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), a u svezi s stavkom 1. istog članka Zakona, obavještavamo potrošače da mogu podnijeti pisani prigovor.

Pisani prigovor se može podnijeti neposredno u poslovnom prostoru uz pisanu potvrdu o njegovu primitku, poštom na adresu sjedišta u Zagrebu, Savska cesta 183 ili putem elektroničke pošte na adresu odrzavanje@stambenizg.hr.

Podnositelju prigovora odgovor u pisanom obliku biti će dostavljen najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.