Obavijest o odgodi objave Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada za 2020.

Poštovani suvlasnici,
na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljena je informacija da je došlo do alokacije sredstava namjenjenih energetskoj obnovi zgrada tj. preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.
Više informacija na poveznici u nastavku:

https://mgipu.gov.hr/vijesti/informacija-o-energetskoj-obnovi-visestambenih-zgrada/11106

 

O novom terminu objave Poziva javnost će biti pravovremeno obaviještena putem mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i središnje internetske stranice ESI fondova.